Sport, kultura, rekreacja

DruckversionPDF

Związki sportowe odgrywają kluczową rolę w naszym mieście. To z ich gestii ludzie w różnym wieku, różnych grup i klas społecznych stworzyli razem i wnieśli nieoceniony wkład w jakość życia w mieście.

Oferują one nie tylko miejsce dla osobistej rekreacji pojedynczych osób, ale są w tym samym stopniu miejscami komunikacji, aktywnym współtwórcą życia publicznego a tym samym podstawą łączności w mieście.

Dzieci, młodzież i dorośli mają w klubach sportowych poczucie wspólnoty i odpowiedzialności społecznej. Sport ma specjalne znaczenie również dla medycyny w profilaktyce oraz opieki zdrowotnej.

33 zarejestrowanych w naszym mieście klubów sportowych umożliwia szeroki zakres ze społecznie akceptowanymi składkami w 28 różnych dyscyplinach sportowych. Ta duża różnorodność możliwa jest również dzięki intensywnemu promowaniu sportu w Weißwasser.

Obecnie są zarządzane przez miasto 3 szkolne hale sportowe, w tym jedna hala z trzema boiskami i miejscami na widowni oraz 2 hale sportowe, z czego jedna z dwoma boiskami. Każdego roku około 150T€ jest przeznaczonych na działania pośredniego finansowania sportu (np. koszty zarządzania bez konieczności inwestowania w lokalną infrastrukturę sportową). 

Uchwalone przez Radę Miasta „Wytyczne do promocji sportu miasta powiatowego Weißwasser/O.L.’’ umożliwia zróżnicowane wspieranie promocji sportu i wskazuje bezpośrednie jego finansowanie (na przykład dotacje dla klubów sportowych), ich warunków przyznania i kwalifikujących się projektów.

- Wytyczne promocji sportu

- Wniosek

W cenniku za korzystanie z obiektów sportowych i pływalni miasta powiatowego Weißwasser/O.L, w skrócie „Cennik opłat sportowych” definiuje się, na jakich zasadach można korzystać z publicznych obiektów sportowych, basenów i szkolnych sal gimnastycznych.

- Cennik opłat sportowych

- Wniosek o korzystanie z obiektu sportowego.

 

Unterstützung durch KPF

Interaktiver Stadtplan
Pinnwand

European Energy Award

Logo Nationale Klimaschutz Initiative

Naturbad Jahnteich

Saison vom 01.Juni - 31.August
Jahnbad
Jahnbad Banner
https://de-de.facebook.com/jahnbadwsw
Tel.-Nr.: 03576 / 55 82 887

Waldeisenbahn Muskau

Waldeisenbahn Muskau
Tel. 03576 / 20 74 72

Geopark Muskauer Faltenbogen

Bild Geopark
Nationaler, Europäischer und Globaler Geopark unter der Schirmherrschaft der UNESCO

Amtsgericht Weißwasser

Foto: sachsen.de
Tel.: 03576 / 28 47 0